تولید محتوی الکترونیکی آموزشی

ساخت نرم افزارهای آموزشی

تولید محتوی الکترونیکی آموزشی

ساخت نرم افزارهای آموزشی

تولید محتوی الکترونیکی آموزشی

..... مهدی باغینی پور .......

> کارشناس ارشد فیزیولوژی انسانی
> مدرس بازنشسته دانشگاه فرهنگیان
> مدرس و برگزیده دوره های تولید محتوی

* جهت ارتباط و عضویت از موارد زیر استفاده نمائید:
Email:mbp1343@gmail.com
mbp1343@

   اندروید استودیو ، اپ اینورتورو استوری لاین

storyline , android studio & appInventor

                                                    

      

  

   آموزش ساخت اپلیکیشن فروشگاه آنلاین بدون کدنویسی